Văn bản pháp luật

Số hiệuTênCơ quan ban hànhNgày ban hànhDownload Linkvan-ban-phap-luat_hfilternam_ban_hanh_hfilter
Hồ sơ đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm
TCVN 5603:2008TCVN 5603:2008 – Tiêu chuẩn quốc gia – Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm – HACCPBộ Khoa học và Công nghệ03-06-2008

Tải xuống

tieu-chuan-quoc-gia-tcvn2008
12/2021/TT-BYTThông tư 12/2021/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật Bộ Y tếBộ Y tế06/09/2021

Tải xuống

thong-tu2021
111/2021/NĐ-CPNghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóaChính phủ09/12/2021

Tải xuống

nghi-dinh2021
59/2020/QH14Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14Quốc hội17/06/2020

Tải xuống

luat2020
2318/QĐ-BYTQuyết định 2318/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm, dinh dưỡng thuộc quản lý của Bộ Y tếBộ Y tế06/04/2018

Tải xuống

quyet-dinh2018
3109/BCT-KHCNCông văn 3109/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩmBộ Công Thương20/04/2018

Tải xuống

cong-van2018
43/2014/TT-BYTThông tư 43/2014/TT-BYT về quản lý thực phẩm chức năngBộ Y tế24/11/2014

Tải xuống

thong-tu2014
02/VBHN-VPQHVăn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH 2018 Luật An toàn thực phẩmVăn phòng Quốc hội29/06/2018

Tải xuống

luat2018
15/2018/NĐ-CPNghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩmChính phủ02/02/2018

Tải xuống

nghi-dinh2018
55/2010/QH12Luật An toàn thực phẩm 2010, Luật ATTP số 55/2010/QH12Quốc hội17/06/2010

Tải xuống

luat2010
115/2018/NĐ-CPNghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩmChính phủ04/09/2018

Tải xuống

nghi-dinh2018
43/2018/TT-BCTThông tư 43/2018/TT-BCTBộ Công Thương15/11/2018

Tải xuống

thong-tu2018